Staff view

You must be logged in to Tag Records

APA Citation

Qin, Zheng., Xing, Jiankuan.Zheng, Xiang. (©2008) Software architecture /Berlin ; Springer ;

MLA Citation

Qin, Zheng., Xing, Jiankuan.Zheng, Xiang.Software Architecture. Berlin : Springer ; ©2008. Print.