Staff view

You must be logged in to Tag Records

APA Citation

Xu, Zongben,, Gao, Xinbo,, Miao, Qiguang,, Zhang, Yunquan,Bu, Jiajun. (Eds.) () Big data :6th CCF Conference, Big Data 2018, Xi'an, China, October 11-13, 2018, Proceedings

MLA Citation

Xu, Zongben,, Gao, Xinbo,, Miao, Qiguang,, Zhang, Yunquan,Bu, Jiajun,eds. Big Data: 6th CCF Conference, Big Data 2018, Xi'an, China, October 11-13, 2018, Proceedings. : . Print.