Staff view

You must be logged in to Tag Records

APA Citation

Yi, Chong-nyŏl. (2000) P'yŏngyang ŭn sŏnŏn handa :changp'yŏn sosl̋ [P'yŏngyang] : Munhak Yesul Chonghap Ch'ulp'ansa,

MLA Citation

Yi, Chong-nyŏl. P'yŏngyang ŭn Sŏnŏn Handa: Changp'yŏn Sosl̋. [P'yŏngyang] : Munhak Yesul Chonghap Ch'ulp'ansa, 2000. Print.