Published Reviews for: Zhongguo wen xue xian dai zhuan xing de

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Zhongguo wen xue xian dai zhuan xing de li shi yuan liu : Ming dai zhong ye dao Qing mo Min chu Zhongguo wen xue de bian qian /

Ji Guiqi zhu.

Book Cover
Main Author: Ji, Guiqi.
Vernacular: 季桂起.
中国文学现代转型的历史源流 : 明代中叶到清末民初中国文学的变迁 / 季桂起著.
明代中叶到清末民初中国文学的变迁
第1版.
北京 : 人民出版社, 2011.
书稿主要以"中国文学的现代转型"为研究方向,研究从明代中叶到清末民初这一历史时期中国文学的变迁,从中考察与梳理影响这一阶段中国文学发展变化的诸种文化因素及其运行机制.
Published: Beijing : Ren min chu ban she, 2011.
Edition: Di 1 ban.
Topics: Chinese literature - Ming dynasty, 1368-1644 - History and criticism. | Chinese literature - Qing dynasty, 1644-1912 - History and criticism.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


[Empty]

Published Reviews for: Zhongguo wen xue xian dai zhuan xing de