Location & Availability for: Dang dai Zhongguo zhu ming min zu xue ji

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Dang dai Zhongguo zhu ming min zu xue jia bai ren xiao zhuan /

zhu bian Shi Lin ; fu zhu bain Du Fachun, Zhama, Huang Haizhu.

Book Cover
Names: Shi, Lin.
Vernacular: 当代中国著名民族学家百人小传 / 主编施琳 ; 副主编杜发春, 扎玛, 黄海珠.
第1版.
北京 : 中央民族大学出版社, 2006.
民族经济学文库
民族经济学文库
施琳.
民族经济学文库 (Zhong yang min zu da xue chu ban she).
Published: Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006.
Series: 880-03 Min zu jing ji xue wen ku
Topics: Ethnologists - China - Biography.
Regions: China - Biography.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


University of Illinois at Urbana-Champaign

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Dang dai Zhongguo zhu ming min zu xue ji