Table of Contents for: Zhong Yue bian jing mao yi yan jiu = : A

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Zhong Yue bian jing mao yi yan jiu = A study on China - Vietnam border trade /

Fan Honggui, Liu Zhiqiang deng zhu.

Book Cover
Names: Fan, Honggui. | Liu, Zhiqiang.
Vernacular: 中越边境贸易研究 = A study on China - Vietnam border trade / 范宏贵, 刘志强等著.
第1版.
北京市 : 民族出版社, 2006.
东南亚研究丛书
范宏贵.
刘志强.
Published: Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2006.
Edition: Di 1 ban.
Series: 880-04 Dong nan Ya yan jiu cong shu
Regions: China - Commerce - Vietnam. | Vietnam - Commerce - China. | China - Foreign economic relations - Vietnam. | Vietnam - Foreign economic relations - China.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


[Empty]

Table of Contents for: Zhong Yue bian jing mao yi yan jiu = : A