Location & Availability for: Sute ren zai Zhongguo : li shi, kao gu,

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Sute ren zai Zhongguo : li shi, kao gu, yu yan de xin tan suo = Les Sogdiens en Chine : nouvelles recherches historiques, archéologiques et philologiques /

"Fa guo han xue" cong shu bian ji wei yuan hui bian ; Rong Xinjiang, Hua Lan, Zhang Zhiqing zhu bian.

Book Cover
Names: Rong, Xinjiang. | Hua, Lan. | Zhang, Zhiqing.
Vernacular: 粟特人在中国 : 历史, 考古, 语言的新探索 = Les Sogdiens en Chine : nouvelles recherches historiques, archéologiques et philologiques / 《法国汉学》丛书编辑委員会编 ; 荣新江, 华澜, 张志清主编.
北京第1版.
北京 : 中华书局, 2005.
法国汉学 ; 第10辑
荣新江.
华澜.
张志清.
《法国汉学》丛书编辑委員会.
Published: Beijing : Zhong hua shu ju, 2005.
Edition: Beijig di 1 ban.
Series: 880-04 Fa guo han xue ; di 10 ji
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


University of Illinois at Urbana-Champaign

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Sute ren zai Zhongguo : li shi, kao gu,