Location & Availability for: Jian ming Ying Mei yu yan yu wen hua ci

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Jian ming Ying Mei yu yan yu wen hua ci dian = A concise dictionary of Anglo-American cultures /

zhu bian Lin Mingjin, Huo Jingen ; fu zhu bian Zhou Zhicheng, Liu Qingrong, Chen Xiaochun ; zhu shen Zhou Jinghua.

Book Cover
Names: Lin, Mingjin. | Huo, Jingen.
Vernacular: 简明英美语言与文化词典 = A concise dictionary of Anglo-American cultures / 主编林明金, 霍金根 ; 副主编周志成, 刘淸荣, 陈晓春 ; 主审周敬华.
英美语言与文化词典
第1版.
上海 : 上海外语敎育出版社, 2003.
林明金.
霍金根.
Published: Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 2003.
Edition: Di 1 ban.
Topics: English language - Great Britain - Dictionaries. | English language - United States - Dictionaries. | Great Britain - Civilization - Dictionaries. | United States - Civilization - Dictionaries. | English language - Dictionaries - Chinese.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


University of Illinois at Urbana-Champaign

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Jian ming Ying Mei yu yan yu wen hua ci