Location & Availability for: Zhongguo li shi

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Zhongguo li shi. Sui Tang Song shi /

Zhang Qizhi zhu bian ; Zhang Guogang, Yang Shusen ben shu zhu bian.

Book Cover
Names: Zhang, Qizhi. | Zhang, Guogang. | Yang, Shusen,
Vernacular: 中國歷史. 隋唐宋史 / 張豈之主編 ; 張國剛, 楊樹森本書主編.
隋唐宋史.
台北市 : 五南圖書股份有限公司, 2002.
中國歷史叢書 ; 1W76.
張豈之.
張國剛.
楊樹森, 1926-
Published: Taibei shi : Wu nan tu shu gu fen you xian gong si, 2002.
Series: 880-04 Zhongguo li shi cong shu ; 1W76.
Regions: China - History - Sui dynasty, 581-618. | China - History - Tang dynasty, 618-907. | China - History - Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979. | China - History - Song dynasty, 960-1279.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


University of Illinois at Urbana-Champaign

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Zhongguo li shi