Request for: San guo zhi de shi jie

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

San guo zhi de shi jie /

Jutian Xin'er bian zhu ; [zhi xing bian ji You Ruihua].

Book Cover
Names: Komada, Shinji, | You, Ruihua.
Vernacular: 三國志的世界 / 駒田信二編著 ; [執行編輯游瑞華].
三国志の世界
台北市 : 萬象圖書股份有限公司, 1991.
人物中國史 ; 5
駒田信二, 1914-
游瑞華.
Published: Taibei Shi : Wan xiang tu shu gu fen you xian gong si, 1991.
Series: 880-03 Ren wu Zhongguo shi ; 5
Regions: China - History - Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D. - Biography. | China - History - Three kingdoms, 220-265 - Biography. | China - Biography.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


You must first login before requesting items.