Staff View for: Li dai gao seng zhuan

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Li dai gao seng zhuan /

[Li Shan, Guo Changbao zhu bian].

Book Cover
Names: Li, Shan. | Guo, Changbao.
Vernacular: 歴代高僧傳 / [李山, 過常寶主編].
初版.
臺北市 : 薪傳出版社, 民國88 [1999]
Originally published: 济南 : 山东人民出版社, 1994.
v. 1-2. 漢魏六朝 -- v. 3-4. 隋唐五代 -- v. 5 宋元 -- v. 6-7. 明淸 -- v. 8 近代.
李山.
過常寶.
Published: Taibei Shi : Xin chuan chu ban she, Minguo 88 [1999]
Edition: Chu ban.
Topics: Priests, Buddhist - China - Biography.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


000 01688cam a2200457Ia 4500
001 4241923
003 UIUdb
005 20040407094148.0
008 000503s1999 ch 000 0cchi d
020 |a9574840301 (v. 1)
020 |a957484031X (v. 2)
020 |a9574840328 (v. 3)
020 |a9574840336 (v. 4)
020 |a9574840344 (v. 5)
020 |a9574840352 (v. 6)
020 |a9574840360 (v. 7)
020 |a9574840379 (v. 8)
035 |a(OCoLC)ocm43975138
040 |aUIU|cUIU|dPIT|dUIU
043 |aa-cc---
049 |aUIUU|mno|rrep
066 |c$1
090 |aBQ6140|b.L5 1999
245 00|6880-01|aLi dai gao seng zhuan /|c[Li Shan, Guo Changbao zhu bian].
250 |6880-02|aChu ban.
260 |6880-03|aTaibei Shi :|bXin chuan chu ban she,|cMinguo 88 [1999]
300 |a8 v. ;|c22 cm.
500 |6880-04|aOriginally published: Jinan : Shandong ren min chu ban she, 1994.
505 0 |6880-05|av. 1-2. Han Wei liu chao -- v. 3-4. Sui Tang Wu dai -- v. 5. Song Yuan -- v. 6-7. Ming Qing -- v. 8. Jin dai.
650 0|aPriests, Buddhist|zChina|vBiography.
700 1 |6880-06|aLi, Shan.
700 1 |6880-07|aGuo, Changbao.
880 00|6245-01/$1|a歴代高僧傳 /|c[李山, 過常寶主編].
880 |6250-02/$1|a初版.
880 |6260-03/$1|a臺北市 :|b薪傳出版社,|c民國88 [1999]
880 |6500-04/$1|aOriginally published: 济南 : 山东人民出版社, 1994.
880 0 |6505-05/$1|av. 1-2. 漢魏六朝 -- v. 3-4. 隋唐五代 -- v. 5 宋元 -- v. 6-7. 明淸 -- v. 8 近代.
880 1 |6700-06/$1|a李山.
880 1 |6700-07/$1|a過常寶.
987 |aPINYIN|bUIU|dc
994 |a02|bUIU

Staff View for: Li dai gao seng zhuan