Table of Contents for: Sui Tang Wu dai li shi lun wen ji

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Sui Tang Wu dai li shi lun wen ji /

Li Zefen zhu.

Book Cover
Main Author: Li, Defen.
Published: Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Min guo 78 [1989]
Edition: Chu ban.
Regions: China - History - Sui dynasty, 581-618. | China - History - Tang dynasty, 618-907. | China - History - Five dynasties and the Ten kingdoms, 907-979.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


[Empty]

Table of Contents for: Sui Tang Wu dai li shi lun wen ji