Request for: Bei Qi zheng zhi shi yan jiu : Bei Qi sh

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Bei Qi zheng zhi shi yan jiu : Bei Qi shuai wang yuan yin zhi kao cha /

[zhu zuo zhe Lü Chunsheng].

Book Cover
Main Author: Lü, Chunsheng
Published: [Taipei] : Guo li Taiwan da xue chu ban wei yuan hui, Minguo 76 [1987]
Edition: Chu ban.
Series: Guo li Taiwan da xue wen shi cong kan ; 75
Regions: China - History - Northern Qi dynasty, 550-577.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

You must first login before requesting items.