User Reviews for: Ying Yue jue shu jiao zhu gao ben : shi

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Ying Yue jue shu jiao zhu gao ben : shi wu juan, juan shou yi juan, fu lu yi juan /

Yuan Kang, Wu Ping zhuan ; Tie ru yi guan zhu jiao zhu ; Qian Peiming zha ji bing ji yi wen.

Book Cover
Main Author: Yuan, Kang
Other Names: Wu, Ping, | Qian, Peiming.
Vernacular: 袁康, fl. 40.
景越絶書校注稿本 : 十五卷, 卷首一卷, 附錄一卷 : 附越絶書札記一卷越絶書佚文一卷 / 袁康, 吳平撰 ; 鐵如意館主校注 ; 錢培民札記並輯佚文.
越絶書
再版.
臺北市 : 世界書局, 民國56 [1967]
增訂中國學術名著 ; 第1輯
增補中國史學名著. 第1-3集合編 ; 第8册
吳平, fl. 40.
錢培名. 越絶書札記.
越絶書札記.
增訂中國學術名著 ; 第1輯.
增補中國史學名著. 第1-3集合編 ; 第8册.
Published: Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 56 [1967]
Edition: Zai ban.
Series: 880-11 Zeng ding Zhongguo xue shu ming zhu ; di 1 ji.
880-12 Zeng bu Zhongguo shi xue ming zhu. Di 1, 2, 3 ji he bian ; di 8 ce.
Topics: China - History - Warring States, 403-221 B.C.
Regions: China - History - Warring States, 403-221 B.C.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

Please log in to add reviews or comments to the public catalog.
To communicate with library staff, use the Feedback link.

User Reviews for: Ying Yue jue shu jiao zhu gao ben : shi