Staff view

You must be logged in to Tag Records

APA Citation

Yuan, Kang,, Wu, Ping,Qian, Peiming. (Minguo 56 [1967) Ying Yue jue shu jiao zhu gao ben :shi wu juan, juan shou yi juan, fu lu yi juan Taibei Shi : Shi jie shu ju,

MLA Citation

Yuan, Kang,, Wu, Ping,Qian, Peiming.Ying Yue Jue Shu Jiao Zhu Gao Ben: Shi Wu Juan, Juan Shou Yi Juan, Fu Lu Yi Juan. Taibei Shi : Shi Jie Shu Ju, Minguo 56 [1967. Print.