Request for: Ming dai lü li hui bian

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Ming dai lü li hui bian /

Huang Zhangjian bian zhu ; [bian zhe Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo chu ban pin bian ji wei yuan hui].

Book Cover
Main Author: Huang, Zhangjian.
Vernacular: 黃彰健.
明代律例彙編 / 黃彰健編著 ; [編者 中央研究院歷史語言研究所出版品編輯委員會].
臺北 : 中央硏究院歷史語言硏究所, 民國68 [1979]
中央硏究院歷史語言硏究所專刊 ; 75
明律.
明律.
中央硏究院. 歷史語言硏究所.
明律.
中央硏究院歷史語言硏究所專刊 ; 75.
Published: Taibei : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 68 [1979]
Series: 880-09 Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo zhuan kan ; 75.
Topics: | Ming lü | Law - China - Sources. | Ming lü.
Regions: China.
Genres: Sources.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

You must first login before requesting items.