Location & Availability for: Ri ju shi qi Taiwan wen hua zi chan yan

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Ri ju shi qi Taiwan wen hua zi chan yan jiu yu bao cun wen xian hui bian : yi shi ji ming sheng tian ran ji nian wu xiang guan wen xian wei zhu /

Wei tuo dan wei xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui ; yan jiu dan wei zhong yuan da xue jian zhu xi ; ji hua zhu chi ren huang jun ming.

Book Cover
Names: Huang, Junming,
Vernacular: 日据时期台湾文化资产研究与保存文献汇编 : 以史迹名胜天然纪念物相关文献为主 / 委托单位行政院文化建设委员会 ; 研究单位中原大学建筑系 ; 计划主持人黄俊铭.
[中坜市?] : 中华民国八十五年[1996].
[Zhong li shi?] : [行政院文化建设委员会?], Zhonghua minguo ba shi wu nian [1996].
日据时期文化资产相关文献收集、整理与汇编,并研究了日据时期文化资产保存理念,历史理论,法令的制定施行过程,供现行文化资产政策推行之参考.
黄俊铭, Project director.
中国. 行政院. 文化建设委员会.
中原大学 建筑系, contributor.
Topics: Cultural property - Taiwan - 19th century. | Cultural property - Taiwan - 20th century.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Ri ju shi qi Taiwan wen hua zi chan yan