Staff View for: Thề diệt Mỹ đến cùng : những

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Thề diệt Mỹ đến cùng : những mẩu chuyện về anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam /

[biên tập, Nguyễn Văn Kiệp]

Book Cover
Names: Lam Phương.
Published: Hà-nội : Quân đội nhân dân, 1968.
Topics: Vietnam War, 1961-1975.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

000 00671cam a2200181 a 4500
001 6931055
005 20080715001320.0
008 970602s1968 vm 000 0 vie d
035 |a(OCoLC)ocm37002135
035 |9BAL-6228
035 |a(NIUdb)1140720
040 |aJNA|cJNA|dNIUdb
043 |aa-vt---
245 00|aThề diệt Mỹ đến cùng :|bnhững mẩu chuyện về anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam /|c[biên tập, Nguyễn Văn Kiệp]
260 |aHà-nội :|bQuân đội nhân dân,|c1968.
300 |a76 p. ;|c18 cm.
650 0|aVietnam War, 1961-1975.
700 0 |aLam Phương.

Staff View for: Thề diệt Mỹ đến cùng : những