Request for: Phép tính Trachtenberg : phƯơng phá

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Phép tính Trachtenberg : phƯơng pháp mới để làm tính cọng, trù, nhân, chia nhanh, gọn và đúng /

Nguyễn Minh-SƯ.

Book Cover
Main Author: Nguyễn Minh SỬ.
Published: [Saigon] : Đại-Chúng, 1971.
Topics: Arithmetic - Study and teaching | Trachtenberg, Jakow, 1888-
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

You must first login before requesting items.