Location & Availability for: Lục-Vân-Tiên : sửa đúng theo b

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Lục-Vân-Tiên, sửa đúng theo bản của Trương Vĩnh ký phát-hành năm 1889 gồm có 21 đoan 2.076 câu;

có thêm phần chú-thich.

Book Cover
Main Author: Nguyễn, Đình Chiểu
Other Names: Trương-Vính-Ký.
Published: [Saigon] Tân Việt, 1956.
Edition: In lân 4. Sửa-chữa cân-thạ̓n.
Series: Cổ văn Việt Nam
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Lục-Vân-Tiên : sửa đúng theo b