Location & Availability for: Xây dựng quân đội nhân dân Vi

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị : một số vấn đề lý luận và thực tiễn /

Lê Văn Dũng.

Book Cover
Main Author: Lê, Văn Dũng.
Published: Hà Nội : Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2004.
Regions: Vietnam - Armed Forces. | Vietnam - Politics and government - 20th century. | Vietnam - History, Military.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Xây dựng quân đội nhân dân Vi