Staff View for: Khuk kānmư̄ang : banthưk khō̜ng ph

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Khuk kānmư̄ang : banthưk khō̜ng phūsawǣnghā ʻitsaraphāp čhāo Khamēn /

Bounchan Mol, khīan, Kǣo ʻItsara plǣ.

Book Cover
Main Author: Bounchan Mol.
Other Names: Kǣo ʻItsara.
Published: Kō̜thō̜mō̜ : Mūnnithi Sathīankōsēt-Nakhaprathīp, 2528 [1985]
Edition: Phim khrang rǣk.
Topics: Political refugees - Cambodia - Biography. | Political prisoners - Cambodia - Personal narratives.
Regions: Cambodia - Politics and government - 1975-1979.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

000 01154cam a2200301 a 4500
001 5927647
005 20080714034807.0
008 860725s1985 th abc 00010 tha d
035 |a(OCoLC)ocm13944228
035 |9AFM-2646
035 |a(NIUdb)362526
040 |aHUH|cHUH|dJNA|dNIUdb
041 0 |atha|hcam
043 |aa-cb---
100 01|aBounchan Mol.
240 10|aKuk Niyobay|lThai.
245 10|aKhuk kānmư̄ang :|bbanthưk khō̜ng phūsawǣnghā ʻitsaraphāp čhāo Khamēn /|cBounchan Mol, khīan, Kǣo ʻItsara plǣ.
250 |aPhim khrang rǣk.
260 0 |aKō̜thō̜mō̜ :|bMūnnithi Sathīankōsēt-Nakhaprathīp,|c2528 [1985]
300 |a15, 165 p., [6] p. of plates :|bill., map, ports. ;|c19 cm.
500 |a"Khrōngkān plǣ wannkam phư̄anbān."
500 |aTranslation of: Kuk Niyobay.
500 |aIn Thai.
650 0|aPolitical refugees|zCambodia|xBiography.
650 0|aPolitical prisoners|zCambodia|xPersonal narratives.
651 0|aCambodia|xPolitics and government|y1975-1979.
700 00|aKǣo ʻItsara.
710 20|aMūnnithi Sathīankōsēt-Nākhaprathīp.

Staff View for: Khuk kānmư̄ang : banthưk khō̜ng ph