Location & Availability for: Tổ chức điều hành hoạt động

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Tổ chức điều hành hoạt động của các công sở /

Nguyễn Văn Thâm.

Book Cover
Main Author: Nguyễn, Văn Thâm.
Published: Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2000.
Edition: Tái bản có bổ sung, sửa chữa.
Topics: Administrative agencies - Vietnam.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Tổ chức điều hành hoạt động