Location & Availability for: Niên giám Quốc hội - Chính phủ

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 /

ban biên soạn, trưởng ban, Lê Vĩnh Tân, phó trưởng ban, Trần Anh Tuấn, các thành viên ban biên soạn, Nguyễn Đức Tuấn, Đoàn Cường, Phan Văn Hùng, tham gia biên soạn, Phạm Hồng Thông, Nguyễn Thế Hải [and ten others].

Book Cover
Names: Lê, Vĩnh Tân, | Trần, Anh Tuấn, | Nguyẽ̂n, Đức Tuân, | Đoàn, Cường, | Phan, Văn Hùng, | Phạm, Hồng Thông, | Nguyễn, Thế Hải,
Published: Hà Nội : Nhà xuất bản Thông tấn, 2017.
Topics: Legislators - Vietnam - Directories. | Administrative agencies - Vietnam - Directories. | Vietnam. Quốc hội - Directories.
Regions: Vietnam - Politics and government - 1975- | Vietnam - Officials and employees - Directories. | Vietnam - Officials and employees - Biography. | Vietnam.
Genres: Biography. | Directories.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Niên giám Quốc hội - Chính phủ