Location & Availability for: Một số vấn đề an ninh phi truy

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt-Trung /

chủ biên, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.

Book Cover
Names: Nguyễn, Thị Phương Hoa,
Published: Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018.
Topics: National security - Vietnam. | Border security - Vietnam.
Regions: Vietnam - Relations - China. | China - Relations - Vietnam. | China. | Vietnam.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.


Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Một số vấn đề an ninh phi truy