Location & Availability for: LƯu Bĭnh diễn ca. : Nguyên bản xu

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

LƯu Bĭnh diễn ca. Nguyên bản xuât bản tại Quảng-Thinh-ĐƯơng, Hà-Nội, mùa xuân nam nhâm tuất niên hiệu Khai-Định [i.e. 1922] Hoàng-van-Suất phiên âm và chú giải.

Book Cover
Published: [Saigon?] Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1971.
Series: Tủ sách cổ-văn phủ Quốc-Vụ-Khanh Đăc trách Văn-Hóa
Topics: Chữ-nôm.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: LƯu Bĭnh diễn ca. : Nguyên bản xu