Location & Availability for: Kitab-i mukaddes : yani, ahd-i atîk ve

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Kitab-i mukaddes : yani, ahd-i atîk ve ahd-ı cedîd : en asl-ı muharrer bulunduğu İbranî ve Keldanî ve Yunanî lisanlarından ba literceme ; Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesinin 14 Muharrem 1301 ve 3 Teṣrinsani 1299 tarihli ve 752 numaralı ruhsatnamesiyle ve İngiliz ve Amerikan Bibl ṣirketleri mesarifiyle.

Book Cover
Names: Lybyer, Albert Howe,
Vernacular: كتاب مقدس يعني عهد عتيق و عهد جديد
Published: İstanbul : Boyaciyan Agop Matbaası, 1886.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Kitab-i mukaddes : yani, ahd-i atîk ve