Location & Availability for: Đé̂n hẹn lại lên

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Đé̂n hẹn lại lên [videorecording] /

Mỹ Vân Films ; Hãng Phim Truyện Việt Nam sản xuất Phương Nam Phim phát hành ; kịch bản, Bành Bảo, Vương Đan Hoàn ; đạo diễn, Trà̂n Vũ.

Book Cover
Names: Bành Bảo. | Vương, Đan Hoàn. | Trần, Vũ. | Như Quỳnh. | Vũ, Đình Thân. | Vũ, Tự Lã̂m. | Cao, Khương. | Nguyẽ̂n, Thị Loan, | Minh Trâm.
Published: [California] : Mỹ Vân Films, [200-?]
Topics: Folk songs, Vietnamese - Drama. | Man-woman relationships - Vietnam - Drama. | Communism - Vietnam - Drama. | Feature films - Vietnam. | Musical films - Vietnam. | Video recordings. | Vietnamese language materials.
Regions: Vietnam.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Đé̂n hẹn lại lên