Staff View for: Lịch sử Thăng Long Hà Nội

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Lịch sử Thăng Long Hà Nội /

Nguyẽ̂n Vinh Phúc, chủ biên, Lê Văn Lan, Nguyẽ̂n Minh Tường.

Book Cover
Names: Nguyễn, Vinh Phúc. | Lê, Văn Lan. | Nguyễn, Minh Tường,
Published: Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh : Nhà xuá̂t bản Trẻ, 2005.
Regions: Hanoi (Vietnam) - History.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

000 01068cam a22003134a 4500
001 10917930
005 20090920191528.0
008 051121s2005 vm ab b 000 0 vie
010 |a 2006449720
029 1 |aAU@|b000041282547
035 |a(OCoLC)ocm68051008
035 |a(NIUdb)2111257
040 |aDLC|cDLC|dOCLCG|dJNA|dNIUdb
042 |alcode
043 |aa-vt---
049 |aJNAs|mno|rREP
050 00|aDS559.93.H36|bL52 2005
245 00|aLịch sử Thăng Long Hà Nội /|cNguyẽ̂n Vinh Phúc, chủ biên, Lê Văn Lan, Nguyẽ̂n Minh Tường.
246 30|aThăng Long Hà Nội
260 |aThành phó̂ Hò̂ Chí Minh :|bNhà xuá̂t bản Trẻ,|c2005.
300 |a509 p. :|bill., maps ;|c25 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (p. 507-508).
520 |aHistory of Hanoi capital, Vietnam.
651 0|aHanoi (Vietnam)|xHistory.
700 1 |aNguyễn, Vinh Phúc.
700 1 |aLê, Văn Lan.
700 1 |aNguyễn, Minh Tường,|d1949-
910 |actur sep09
994 |a02|bJNA

Staff View for: Lịch sử Thăng Long Hà Nội