Staff view

You must be logged in to Tag Records
APA Citation

Osipov, P. P. (Eds.) (1978) Kompleksnoe izuchenie sistemy vozdeĭstvii͡a na prestupnostʹ :metodologicheskie i teoreticheskie osnovy Leningrad : Izd-vo Leningradskogo universiteta,

MLA Citation

Osipov, P. P., eds. Kompleksnoe Izuchenie Sistemy Vozdeĭstvii͡a Na Prestupnostʹ: Metodologicheskie I Teoreticheskie Osnovy. Leningrad : Izd-vo Leningradskogo Universiteta, 1978. Print.