More Details for: Ti tan xian feng : ti yu zhuan ji

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Ti tan xian feng : ti yu zhuan ji /

Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanghai Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui, Shanghai Shi ti yu yun dong wei yuan hui wen shi wei yuan hui he bian.

Book Cover
Vernacular: 體壇先鋒 : 體育專輯 / 中國人民政治協商會議上海市委員會文史资料委員會, 上海市體育運動委員會文史委員會合編.
上海 : 上海人民出版社, 1990.
上海文史资料选辑 ; 65
中國人民政治協商會議. 上海市委員會. 文史资料委員會.
上海市體育運動委員會. 文史委員會.
上海文史资料选辑 ; 65.
Published: Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1990.
Series: 880-06 Shanghai wen shi zi liao xuan ji ; 65.
Regions: Shanghai (China) - History.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

More Details for: Ti tan xian feng : ti yu zhuan ji